Xavier Bassas

Càrrec: 
Membre ordinari

 

Xavier Bassas és filòsof, traductor i editor. Doctor en Filologia francesa i Filosofia per la Universitat de la Sorbona-París IV i per la Universitat de Barcelona, on ensenya actu­alment en el departament d’Estudis francesos. Els seus treballs es concentren en l’estudi de la fenomenologia i la seva relació amb el llenguatge, les traduccions del pensament francès contemporani (especialitzant-se en l’obra de J. Rancière, J. Derrida i J.-L. Marion) i també la cura d’edicions de caràc­ter polític (entre altres títols: El espectador emancipado, J. Rancière; ¿Qué representa el nombre de Sarkozy?, Alain Badiou; Democracia en suspenso, G. Agamben, J. Rancière et aliiEl tiempo de la igualdad i Las distancias del cine, J. Rancière; ¿Qué es el pueblo?, A. Badiou, J. Rancière et alii; El hilo perdido, J. Rancière; El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, J. Derrida). Prepara el llibre La resistència del llenguatge. De la fenomenologia a la política: Husserl, Derrida i Rancière (propera publicació, 2015).