Miryam Saiz i Fíguls

Càrrec: 
Membre ordinari

Llicenciada en Història de l'art (2007) i en Filosofia amb premi extraordinari (2010).