Història

El Grup d'Estudis Fenomenològics va néixer l'any 1996 a partir de la iniciativa d'un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona que volien ampliar els seus coneixements sobre aquest moviment filosòfic del segle XX més enllà del que els continguts curriculars de la universitat permetien. La seva primera activitat va consistir en un seminari d'ampliació sobre La crisi de les ciències europees i la fenomenologia trascendental, que va tenir lloc a les aules de la Universitat de Barcelona l'any 1996, i que el Dr. Josep Mª Bech va impartir fora de l'horari lectiu i de qualsevol estructura institucional.

Uns mesos més tard vam repetir l'experiència amb el Dr. Francesc Perenya, que ens va oferir un seminari sobre el text de Heidegger Fenomenologia i teologia. A partir de l'èxit, tant d'assistència com de qualitat, d'aquests seminaris, aquest grup d'estudiants va decidir, a través de l'atenta direcció i empenta del Dr. Francesc Pereña, especialista en els Països Catalans de la història del moviment fenomenològic, fer un salt més institucional, incorporant-nos com a grup d'estudi a la Secció de Filosofia Contemporània de la Societat Catalana de Filosofia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La reunió fundacional del Grup d'Estudis Fenomenològics va comptar amb l'assitència dels professors de la Universitat de Barcelona, Dr. Francesc Perenya Blasi, Dr. Josep Mª Bech Duró, Dr. Jordi Sales i Coderch, i Dr. Salvi Turró Tomás.