El grup

El Grup d'Estudis Fenomenològics, grup de la Societat Catalana de Filosofia, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, promou la investigació i la difusió de la fenomenologia i de la seva tradició als Països Catalans. El Grup està obert a investigadors, estudiants avançats, doctors i doctorands que treballen o estan fortament interessats en aquest corrent de pensament en les seves diverses branques. Forma part dels objectius del grup la projecció de la recerca fenomenològica que es fa als Països Catalans en l'àmbit dels estudis fenomenològics internacionals.

Les tasques del Grup consisteixen en la col·laboració activa en projectes comuns, i en el suport i la discussió en grup dels treballs individuals, tesis doctorals, presentacions a congressos, articles, traduccions i altres publicacions, de cadascun dels seus membres. El Grup d'Estudis Fenomenològics és també membre fundador de la Organization of Phenomenological Organizations (O.P.O), que des de l'any 2002 agrupa societats fenomenològiques d'arreu del món.

En aquest espai podeu trobar-hi informació sobre els membres del Grup d'Estudis Fenomenològics. A més, a través de la vostra participació i memòria, mirarem d'anar completant la història del Grup des del seu naixement.

 

Contacte: gef.scf@gmail.com