Francesc Perenya Blasi

Càrrec: 
Director
Informació de contacte: 

perena@ub.edu

 • Professor titular emèrit de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.
 • Llicenciat i doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. 
 • 4 anys de formació al “Philosophisches Seminar” de la Universitat de Heidelberg (Alemanya).
 • Director de la secció de filosofia contemporània de la Societat Catalana de Filosofia.
 • Membre de la “Internationale Schellinggesellschaft”.
 • Membre del Consell Científic de la revista “Heidegger Jahrbuch”.
 • Membre del Grup de Recerca en Filosofia Analítica LOGOS (Universitat de Barcelona), i dins d'aquest, del projecte d'investicació "About Ourselves" (FFI2013-47948-P)
 • Director de diverses tesis doctorals llegides i d’algunes en curs de realització en el camp de la fenomenologia.
 • Editor de la versió catalana de diversos textos d’E. Husserl sota el títol Fenomenologia.
 • Editor (conjuntament amb Marta Nebot) de la versió catalana del Sistema de l’idealisme transcendental de F.W.J. Schelling.
 • Edició (conjuntament amb Joan González) de la versió catalana de Meditacions Cartesianes d’E. Husserl (en preparació).
 • Diverses publicacions nacionals i internacionals en els camps de l’idealisme alemany i, essencialment, la fenomenologia contemporània.
 • Activitat docent universitària centrada en les matèries d’antropologia filosòfica i la fenomenologia.