Marta Jorba Grau

Càrrec: 
Membre ordinari
Informació de contacte: 

Posició: Investigadora postdoctoral a la Universitat del País Basc (UPV/EHU). 

Pàgina web: www.martajorbagrau.wordpress.com