Joan González Guardiola

Càrrec: 
Membre ordinari
Informació de contacte: 

 

TÍTOLS ACADÈMICS:
1998 Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona
2005 Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona.
2006 Premi extraordinari de Doctorat, per la tesi “Temps i mesura. Investigacions fenomenològiques sobre temporalitat i cronometria”, dirigida pel Dr. Francesc Pereña Blasi.

 

DADES PROFESSIONALS:
Professor de Filosofia, ensenyament secundari obligatori i Batxillerat a l´escola Cervetó de Granollers des de 1998, dedicació completa.

ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA:
- Professor de Filosofia, Història i Alemany a l´ensenyament secundari, batxillerat, des de 1998 fins a l´actualitat.
- Professor de Filosofia Social I i Filosofia Social II a la Universitat de Barcelona, els cursos 2008/2009 i 2009/2010, com a substitució en el marc del programa I3 (UB-Generalitat de Catalunya).
- Professor del Màster de Formació del Professorat, especialitat Filosofia, a la Universitat de Barcelona, curs 2009-2010 (assignatura: Complements de Formació en Filosofia i Història de la Filosofia).
- Professor de Història dels Sistemes Socials i Polítics a la Universitat de Barcelona el curs 2010/2011.

 

PUBLICACIONS:

Articles en revistes indexades:

- 2009 Materiales para una investigación fenomenológica sobre el dinero, Revista Arbor, CSIC, Madrid, nº 736, pp. 289-302.
- 2007 “Conciencia y tragedia”, Rev. La Torre del Virrey, nº 3, pp. 12-28.
- 2007 “Cos i ombra. Una aproximació fenomenològica”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, Vol. XVIII, pp. 95-108.
- 2005 “Fenomenología del dinero”, Phenomenology: «Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area», edited by Ion Copoeru & Hans Reiner Sepp,  pp. 201-226.
- 1998 “Síntesi i política. Introducció al problema entre experiència i definició en la filosofia de Spinoza”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, vol. X, pp. 21-37.
- 1997 “Qüestió del “què” i qüestió del “qui”en l´Eutidem platònic”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, vol. IX, pp. 27-37.

Llibres:
- 2008 La mesura del temps. Una investigació fenomenològica, Barcelona, Barcelonesa d’Edicions/Institut d´Estudis Catalans.
- 2009 Heidegger y los relojes. Fenomenología genética de la medición del tiempo, Madrid, Editorial Encuentro [ressenyat  a Continental Philosophy Review]

Capítols de Llibres:
- 2009 «Situació i Definició en la filosofia de Spinoza», en J. Monserrat & J. Sales, Hermenèutica i Modernitat, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, pp. 103-121.
- 2006 “Fenomenologia estàtica dels actes de compra”, al volum col•lectiu “Fonamentació i facticitat a l´idealisme alemany i la fenomenologia”, edició a cura de Salvi Turró, SCF/IEC, pp. 169-182.

Traduccions:
-2010 [amb Francesc Pereña] traducció al català dels textos crítics de Husserl sobre Heidegger: “La polèmica Husserl-Heidegger: recull de textos i anàlisi filosòfica”. Els textos del volum són els següents: Annexos XV i XLI del volum XXXIX de Husserliana; Anotacions de Husserl al marge de la seva edició de “Ser i Temps”; Correspondència amb Roman Ingarden i Alexander Pfänder; conferència de 1931 sobre “Fenomenologia i Antropologia”, a Husserliana XXVII.  [en premsa, Societat Catalana de Filosofia-Institut d’Estudis Catalans]- 1998 [amb Àfrica Jódar Pérez], traducció al català de textos diversos de Spinoza (epístoles, Prefaci als “Principis de Filosofia de Descartes” de Ludovic Meyer, primer capítol del “Tractat Polític”), Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, vol. X, pp. 37-60.

 

PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS INTERNACIONALS:
- 2009 IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fenomenología, “Fenomenología y Política”, Segovia, “Ontología y funciones del dinero. Una aproximación fenomenológica”. 
- 2006 VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fenomenología, “Cuerpo y alteridad”, Valencia, “Cuerpo y sombra. Una investigación fenomenológica”.
- 2005 II Organization of Phenomenological Organizations Meeting, Lima, Perú: “Time and Measurement”.
- 1998 Vth Symposium Platonicum, International Plato Society, Toronto, Canadà: “The “what” and “who” problems in platonic “Euthydemus””.

PREMIS
Premi Extraordinari de Doctorat, per la tesi “Temps i mesura. Investigacions fenomenològiques sobre temporalitat i cronometria”, dirigida pel Dr. Francesc Pereña Blasi.

SOCIETATS ACADÈMIQUES:
Secretari del Grup d´Estudis Fenomenològics de la Societat Catalana de Filosofia, filial de l´Institut d´Estudis Catalans, des de l´any 2005.
Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Filosofia des de 2010.
Membre de la Sociedad Española de Fenomenología des de 2007
Membre de la Organization of Phenomenological Organizations (OPO) des de 2006

 

ALTRES MÈRITS

Membre del Comitè Organitzador del IV Congrés Internacional de la Organization of Phenomenological Organizations, que es celebrarà l´any 2011.