Sessió ordinària de treball

Dia: 17 de novembre de 2017
Hora: 17h
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (locals del Carrer M. Aurèlia Capmany, 14-16)
 
Dedicarem aquesta sessió al comentari de 'La Vita Activa y la época moderna', capítol VI de La condició humana, de Hannah Arendt.