Lectura de "Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy and Shame", de Dan Zahavi

Data: gener-juny 2017
Hora: a determinar en cada cas
Lloc: Institut d'Estudis Catalans (C/ Carme, 47. Barcelona)
 
Durant el semestre de primavera del curs acadèmic 2016-17, el Grup d'Estudis Fenomenològics dedicarà les seves sessions ordinàries a la lectura i comentari del llibre de Dan Zahavi Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame (2014, Oxford University Press). Se seguirà el següent calendari: 
 
DATA I HORA CAPÍTOLS RESPONSABLE
20 gener 1, 2, 3 Carlota Serrahima
10 febrer 4, 5 Xavier Bassas
24 març 7, 8, 9 Marta Jorba
7 abril 6, 10  Xavier Escribano i Francesc Perenya
26 maig 11, 12 Pau Pedragosa
16 juny 13, 14.3 Joan Gonzàlez
30 juny 14.4, 15 Raimon Pàez