Reducció (Reduktion)

Autor: Joan González Guardiola

 

Resum. El concepte «reducció» no fa la seva aparició en la fenomenologia de Husserl abans de l’any 1905, i suposa per a Husserl el fonament revolucionari del seu projecte filosòfic. No obstant això, el concepte està molt lluny de mantenir-se estable en el desenvolupament del seu pensament. En el present treball es mostra l’evolució del concepte de «reducció» entre la seva primera aparició i les seves últimes descripcions en el període de la Krisis. També es fa una breu indicació sobre la possibilitat d’establir alguna relació entre el concepte husserlià de «reducció» i el concepte heideggerià d’«angoixa». 

Abstract. The concept of «reduction» makes its appearance in Husserl’s phenomenology before the year 1905, and means for Husserl the revolutionary foundation of his philosophical project. However, the concept is far from remaining stable in the development of his thought. In this work the evolution of the concept of «reduction» is shown in his first appearance until their descriptions in the latest period of Krisis. A brief indication of the possibility of establishing a relationship between Husserl’s concept of «reduction» and Heidegger’s concept of «anxiety» is also made.

Nike Air Force 1 Lv8 University Red, Nike Air Force University Red, Nike Air Force 1 Lv8 - Men's University Red/university Red/black http://cialisgeneric20mgbest.com17-nike-air-force-1-lv8-university-red-nike-air-force-university-red-nike-air-force-1-lv8-men-s-university-red-university-red-blac.html