Marina Povedano

Càrrec: 
Membre ordinari
Informació de contacte: 

marinapore@gmail.com

Sóc arquitecta llicenciada amb Matrícula d’Honor al 2013 per l’Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona, on vaig obtenir una beca de suport  a la docència durant dos anys. Al meu projecte final explorava la relació entre l'urbanisme i la filosofia mitjançant la transformació de àrees marginals, camp en el que segueixo investigant actualment . Treballo com arquitecta mentre finalitzo el Grau en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Formo part del equip de treball del I+D “Topologia del espai urbà: reconeixement, anàlisi y cartografia d’espais fràgils a la ciutat contemporània”, concedit al Departament de Composició Arquitectònica de la ETSAB. He obtingut diverses beques, entre les que destaquen la Brussels Master Class de urbanisme i gestió política o la beca LaCaixa per estudis de postgrau a América del Nord. Gràcies a aquesta última, el proper any 2016 iniciaré el M.S. Critical, Curatorial, and Conceptual Practices in Architecture a Columbia University, on pretenc seguir treballant en aquesta intersecció entre l’espai projectat i l’espai viscut.