Raimon Pàez Blanch

Càrrec: 
Membre ordinari
Informació de contacte: 

He dedicat bona part de la meva vida filosòfica a l'estudi de la fenomenologia -he estat present des dels inicis en el Grup d'Estudis Fenomenològics- i, en especial, al pensament de Martin Heidegger (1889-1976). La tesi doctoral defensada el maig del 2015 titulada "Heidegger i la qüestió del món (1927/30)" n'és la mostra més elaborada (qualificació: Excel·lent cum laude / menció doctor europeu). Podeu consultar-la en el següent enllaç: http://www.tdx.cat/handle/10803/296674

Per altra banda, he desenvolupat investigacions en un grup de treball interdisciplinar a mig camí entre la Psiquiatria i la Filosofia (Grup de Filosofia i Psiquiatria, SCF):      http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/208882/278088

Des del 2005 exerceixo de professor de Filosofia a secundària en qualitat de docent funcionari.